Ubezpieczenia zdrowotne

Zdrowie

Ubezpieczenie zdrowotne

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to dobrowolnie wykupione ubezpieczenie, w którym klient w zamian za wnoszoną składkę ubezpieczeniową otrzymuje bezpłatny lub częściowo refundowany przez ubezpieczyciela dostęp do wybranych placówek i określonych usług medycznych, w zależności od oferowanego zakresu ubezpieczenia.

Wraz z rosnącą popularnością abonamentów medycznych w Polsce, ubezpieczyciele rozwijają ofertę ubezpieczeń zdrowotnych w ramach współpracy z prywatnymi placówkami, oferującymi usługi medyczne w ramach abonamentów.

W czym prywatny sektor służby zdrowia jest lepszy od publicznego?

Kolejki do lekarzy są o wiele krótsze, wizyta u specjalisty na ogół nie wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Placówki komercyjne bywają o wiele lepiej wyposażone niż polskie przychodnie i szpitale. Można spotkać się z opiniami, że ci sami lekarze, przyjmujący w prywatnych placówkach, traktują pacjentów bardziej przyjaźnie niż w publicznych poradniach.

Prywatna opieka medyczna kojarzona jest głównie z grupowym ubezpieczeniem, które oferuje pracodawca, jednak okazuje się, że coraz więcej osób prywatnych wykupuje indywidualne ubezpieczenia zdrowotne dla siebie i swoich bliskich.

Według szacunków Polskiej Izby Ubezpieczeń z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych indywidualnych i grupowych korzystało w Polsce w 2013 roku około 850 tys. osób. W roku 2015 zostało zawartych 1 432 000 umów ze składką łączną 483 000 000 zł.

Na co warto zwracać uwagę wybierając dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Jeśli już zdecydujesz się na wykup ubezpieczenia zdrowotnego lub abonamentu medycznego, warto przed zawarciem umowy sprawdzić kilka rzeczy:

  • zakres pakietu, czyli co obejmuje dana umowa. W większości przypadków zakres umowy dostępny jest w wykazie świadczeń, będącym załącznikiem do ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Aby nie przepłacać, powinieneś wybrać ofertę, która w najtańszej opcji zaspokaja Twoje potrzeby
  • liczbę i rozmieszczenie placówek medycznych w Twojej okolicy
  • czy wizyty lekarskie i inne świadczenia są limitowane
  • wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela (np. za zdarzenia powstałe wskutek spożycia alkoholu lub narkotyków, prób samobójczych czy leczenia przez nieuprawnione osoby)
  • okresy karencji, czyli czas po zawarciu umowy, w jakim ubezpieczyciel lub operator nie organizuje i nie finansuje danych świadczeń (często spotykane karencje związane są z prowadzeniem ciąży)
  • minimalny i maksymalny wiek przyjęcia do ubezpieczenia

Ubezpieczeń zdrowotnych prywatnych nie należy mylić z dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Prywatny pakiet medyczny nie zastąpi w pełni NFZ. Mimo że zakresy niektórych ofert prywatnej opieki medycznej związanej z leczeniem ambulatoryjnym są naprawdę rozbudowane, to powinieneś pamiętać, że nie zastąpią one w pełni usług świadczonych publicznie w ramach NFZ. Przede wszystkim oferty na ogół nie obejmują usług związanych z leczeniem szpitalnym czyli np. operacji czy zabiegów. Niektórzy ubezpieczyciele oferują jednak warianty szpitalne jako osobne umowy ubezpieczenia lub jako dodatkowa opcja do świadczeń ambulatoryjnych. Z kolei ze względu na wysokie koszty usług stomatologicznych i ortodontycznych, większość prywatnych firm wyłącza je z podstawowych, a nawet rozszerzonych pakietów. Usługi te, jeśli w ogóle będą objęte umową, to na ogół mają charakter profilaktyczny i zachowawczy, a nie czysto zabiegowy.

Pozostaje jeszcze rzecz najważniejsza – ratownictwo medyczne, a konkretnie możliwość skorzystania z usług pogotowia ratunkowego w ramach prywatnej opieki medycznej. Spośród 7 testowanych firm jedynie Medicover oferuje przyjazd pogotowia ratunkowego do klienta i to w uzasadnionych przypadkach. W razie nagłego wypadku jesteś więc niestety zazwyczaj skazany na publiczną służbę zdrowia.