Ubezpieczenia w podróży

Podróże
zagraniczne

Ubezpieczenie w podróży zagranicznej

Wakacje to czas wyjazdów, Polacy coraz częściej wybierają na urlop zagraniczne kurorty. Wakacje to również czas wzmożonej aktywności fizycznej, a z tą wiążą się przypadki kontuzji i urazów wymagających interwencji medycznej. Oprócz urazów na wakacjach może zdarzyć się również zachorowanie. W takim przypadku będziesz mógł się zgłosić do lekarza w miejscu pobytu a koszty wizyty pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeżeli pojedziesz za granicę bez ubezpieczenia taka pomoc może Cię słono kosztować. Przed przykrymi kosztami leczenia za granicą ochroni Cię dodatkowe ubezpieczenie. Jeżeli wykupisz takie na wyjazd zagraniczny towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje ewentualne koszty:

  • wizyty u lekarza
  • transportu karetką
  • zabiegów ambulatoryjnych
  • operacji wymagających niezwłocznego działania
  • organizacji powrotu do kraju
  • opiekę nad dziećmi
  • koszty ratownictwa w górach i na morzu

Dzięki usługom assistance w ubezpieczeniu podróżnym centra alarmowe organizują pomoc medyczną.

Oprócz kosztów leczenia polisa podróżna może zostać rozszerzona o dodatkowe ubezpieczenia:

  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków - otrzymasz odszkodowanie za złamania, skręcenia i inne poniesione urazy.
  • Ubezpieczenie bagażu - jeżeli zostaniesz obrabowany na ulicy, twój bagaż zostanie zgubiony przez linie lotnicze lub zostanie skradziony z miejsca zakwaterowania towarzystwo ubezpieczeniowe zapłaci za wartość którą straciłeś.
  • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym - to ubezpieczenie chroni cię kiedy jesteś odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną innemu człowiekowi np. na balu poplamisz sokiem sukienkę obcej kobiety, w hotelu przez przypadek strącisz z półki telewizor, przechodząc obok obcej osoby potrącisz ją niechcący ramieniem a telefon trzymany przez nią w ręku upadnie i rozbije się o ziemię. W wyżej wymienionych przypadkach poszkodowane przez Ciebie osoby mogą żądać zadośćuczynienia a pisząc prościej, pieniędzy za zniszczone rzeczy.

Jeśli nie masz czasu aby przyjść po takie ubezpieczenie do naszego biura, istnieje możliwość zakupu polisy przez internet. Zadzwoń do nas, przygotujemy ofertę oraz objaśnimy zasady działania polisy. Jeśli wyrazisz zgodę na warunki ubezpieczenia prześlemy do Ciebie ofertę mailem. Wystarczy ją zaakceptować i po opłaceniu składki będziesz ubezpieczony.