Ubezpieczenia od skutków wypadków

Skutki
wypadków

Ubezpieczenie od skutków wypadków

Skutki wypadków mogą być bardzo różne. Złamania i skręcenia pozostawiają trwałe lecz niewielkie uszczerbki na zdrowiu. Utrata kończyn lub utrata funkcji narządów wywołują trwałe i dotkliwe w skutkach inwalidztwo. Z następstw inwalidztwa, każdy z nas zdaje sobie sprawę: utrata pracy lub niemożność wykonywania dotychczasowego zawodu. To przykre, że często osoby uległe wypadkom tracą środki do życia dla siebie i rodziny. Poszkodowani w wypadkach długo przebywają w szpitalach. Rehabilitacje są bardzo kosztowne a kolejki w państwowych placówkach medycznych długie a to wydłuża czas powrotu do sprawności.

Zadbaj o to, aby Twoi bliscy nie musieli martwić się o finanse w przypadku gdybyś został ciężko poszkodowany. Jeśli nie będziesz mógł pracować pieniądze z odszkodowania pomogą Tobie i Twojej rodzine dalej żyć na odpowiednim poziomie. Pomyśl też o tym, że możesz potrzebować pieniędzy w celu ratowania swojej sprawności.

Trwały uszczerbek na zdrowiu (NNW)

Trwały uszczerbek na zdrowiu to stan pogorszenia zdrowia powstały w wyniku odniesionego urazu. W ubezpieczeniach wysokość takiego uszczerbku opisują tabele uszczerbkowe załączone do ogólnych warunków ubezpieczenia. Wysokość uszczerbku ustalana jest procentowo według wcześniej wspomnianej tabeli. Po ustaleniu procentowej wysokości powstałego uszczerbku następuje wypłata świadczenia. Wysokość wypłaty stanowi procent sumy ubezpieczenia równy procentowi poniesionego uszczerbku. Przykłady uszczerbków na zdrowiu są następujące:

  • złamania kości, skręcenia i zwichnięcia stawów
  • utrata mowy, słuchu, wzroku, możliwości poruszania się
  • utrata kończyn
  • utrata narządów lub funkcji narządów

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będzie rekompensatą finansową za utracone zdrowie. Otrzymane pieniądze pozwolą Ci załatać dziurę w portfelu powstałą w czasie kiedy nie będziesz zdolny do pracy, pokryć koszty poniesione na leczenie, zakupić sprzęt rehabilitacyjny.

Trwałe kalectwo i niezdolność do pracy

Pod tymi słowami kryje się to czego najbardziej się boimy. Wypadek może spowodować, że nasze życie zawali się w ułamku sekundy. Jeżeli będzie poważny, powrót do zdrowia może zająć kilka lat lub odzyskanie sprawności może nie nastąpić nigdy. W najgorszym przypadku przez resztę życia możemy spędzić przykuci do łóżka lub wózka inwalidzkiego. Brak możliwości zarobkowania powoduje utratę możliwości zdobywania środków do życia. Takie sytuacje mają także wpływ na pogarszanie się zdrowia psychicznego. Odpowiednia polisa ubezpieczeniowa pozwoli zabezpieczyć się na wypadek najgorszych zdarzeń dotykających ludzi uległych wypadkom. Wypłata świadczenia z tytułu trwałego kalectwa lub trwałej niezdolności do pracy polega na jednorazowej wypłacie określonej w polisie kwoty pieniędzy osobie ubezpieczonej. Odszkodowanie z polisy pozwoli na dalsze życie na odpowiednim poziomie. Jeżeli po wypadku będziesz wymagał rehabilitacji to te pieniądze przydadzą się aby opłacić specjalistów, którzy pomogą Ci wrócić do lepszej sprawności. Nie będziesz musiał się martwić o każdy następny dzień.

Sposób oraz warunki uznania wypłaty świadczenia zawsze regulują ogólne warunki ubezpieczenia.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

To coś gorszego niż trwała niezdolność do pracy lub trwałe kalectwo. Jest to stan osoby nie pozwalający na samodzielne wykonywanie podstawowych czynności takich jak jedzenie, poruszanie lub samodzielne czynności higieniczne. Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji potrzebuje ogromnej pomocy ze strony innych, jej stan po wypadku można określić słowem tragiczny. W takim przypadku aby móc godnie żyć potrzebne są ogromne pieniądze.

Świadczenia za pobyt w szpitalu po wypadku

Ta opcja stanowi rozszerzenie do polisy na życie lub polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków. Oznacza to że zawierając ubezpieczenie możesz wybrać czy chciałbyś uzyskać takie świadczenie. Jeżeli to zrobisz, towarzystwo ubezpieczeniowe zapłaci Ci umówioną kwotę pieniędzy za taką liczbę dni jaką leżałeś w szpitalu. Wysokość świadczenia zależy od Ciebie. Wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe pieniądze zrekompensują Ci utraconą dniówkę. Warto wybrać taką opcję aby świadczenie za pobyt w szpitalu stały się uzupełnieniem kwoty odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo trwałego kalectwa.

Sposób oraz warunki uznania wypłaty świadczenia zawsze regulują ogólne warunki ubezpieczenia.

Koszty rehabilitacji

Kiedy ludzie ulegają wypadkom lub poważnym kontuzjom, lekarze praktycznie zawsze zalecają rehabilitacje. Odpowiednie zabiegi mają za zadanie pomóc choremu wrócić do pełnej lub częściowej sprawności. Często dzięki długiej i profesjonalnie prowadzonej poszkodowani w wypadkach wracają do zdrowia. Polisa ubezpieczeniowa zawierająca opcję zwrotu kosztów rehabilitacji pozwoli uzyskać pieniądze na takie zabiegi. Aby uzyskać maksymalne wyniki liczy się czas. Pieniądze mogą się przydać po to aby szybko znaleźć specjalistę, który wdroży odpowiedni dla stanu zdrowia tok leczenia. Zwykle wypłata takiego świadczenia polega na zwrocie kosztów poniesionych u fizjoterapeuty na podstawie imiennej faktury.