Ubezpieczenia na życie

Życie

Ubezpieczenie na życie

Zarządzanie majątkiem osobistym w długim okresie czasu dopiero od niedawna stało się potrzebą większej ilości osób. Jesteśmy kapitalistami w pierwszym pokoleniu. Mniejsze i większe majątki tworzą się na naszych oczach, są efektem pracy ostatnich kilkunastu, no może dwudziestu kilku lat. Właściciele firm i osoby majętne coraz częściej stają przed trudnymi pytaniami – kiedy odejść w stan spoczynku, w jaki sposób i kiedy przekazać dorobek życia następnemu pokoleniu, jak zapewnić ciągłość i sprawność zarządzania majątkiem. Każdy z nas budując własny majątek w postaci domu, mieszkania, czy zgromadzonego kapitału na koncie, zastanawia się jak rozporządzić majątkiem, gromadzonym tak starannie.

Czy zastanawiamy się co stanie się w przypadku nagłego nieprzewidzianego zdarzenia? Co stanie się z naszą rodziną, firmą, mieszkaniem, domem w chwili naszej śmierci, czy kalectwa lub "nie daj Boże" ciężkiej długotrwałej choroby?

Ktoś powie:

 • przecież mam umowę spółki
 • mam akcje swojego przedsiębiorstwa
 • napisałem testament
 • jest dziedziczenie spadkowe

Może warto sobie zadać pytanie, gdzie zapisano w tych dokumentach skąd szybko wspólnicy bez szkody na majątku który właśnie im zostawiłem spłacą pilne zobowiązania fiskalne. Pewno nie ma bo być nie może.

Co z moją najbliższą rodziną? - Ich też dopadnie urzędnik skarbowy i bankier. A co z niedokończonymi inwestycjami? Co w przypadku gdy żyję będąc kaleką lub tak schorowanym że nie jestem zdolny do pracy. Czy jestem nadal maszyną do zarabiania pieniędzy? Czy obciążeniem dla budżetu rodziny.

Sprawy prawne umów, koncesji, testamentu, pozostawmy prawnikom, notariuszom. Powiedzmy, że jesteśmy na tyle odpowiedzialni i dopełniliśmy wszystkich formalności, zrobiliśmy to dobrze, bo każdy coś po sobie zostawia i obciąża tych co zostają. Nie tylko długi, ale również zgromadzony majątek może być obciążeniem dla twoich spadkobierców.

Dlatego proponujemy byś zastanowił się, zastanowiła się nad ubezpieczeniem na życie. Takim swoistym ŻYCIOCASCCO, ZDROWIOCASCCO, KALECTWOCASCCO, czy SZPITALNYM ASSISTANCE.

Dlaczego warto?

Zapewnisz wsparcie finansowe dla bliskich na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło – środki te pozwolą im utrzymać obecny standard życia oraz uregulować ewentualne zobowiązania finansowe

Możesz dopasować ubezpieczenie do swoich potrzeb:

 • określasz kwotę, na jaką chcesz zabezpieczyć bliskich w razie twojej śmierci, czyli dobrać odpowiednią sumę ubezpieczenia do swoich wszystkich zobowiązań
 • decydujesz kto i ile pieniędzy otrzyma
 • co konkretny rodzaj umowy ubezpieczeniowej ma zabezpieczyć Tobie, Twojej rodzinie czy wspólnikom w firmie

Może warto pomyśleć o sobie i rozszerzyć ubezpieczenie dla siebie?:

 • w przypadku zachorowania na poważne choroby takie jak np. zawał serca, wylewy, nowotwory czy wiele innych (ubezpieczyciele posiadają swój katalog) będą to pieniądze które przeznaczysz na leczenie i rehabilitację
 • w przypadku stwierdzenia trwałej i całkowitej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej przyznane Ci zostaną środki finansowe, które zapobiegną drastycznemu obniżeniu się standardu życia, pieniądze te mają zastąpić Ci dochody których już nigdy nie przyniesiesz sobie i swoim bliskim oraz które będziesz mógł przeznaczyć na dalsze leczenie i rehabilitację. Świadczenie przysługuje nie tylko wtedy, gdy niezdolność jest skutkiem nieszczęśliwego wypadku, lecz także, gdy jest konsekwencją choroby
 • a może warto mieć pieniądze w przypadku trwałego i całkowitego kalectwa wskutek NW? a może w przypadku zwykłego uszczerbek na zdrowiu wskutek NW?
 • czy może warto mieć pieniądze w przypadku pójścia do szpitala z powodu np. zapalenia płuc, wyrostka robaczkowego, czy złamania nogi?
 • a może nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów, usług medycznych czy nawet badań diagnostycznych i specjalistycznych?

Mając w pamięci słowa Margaret Mitchell, autorki "Przeminęło z wiatrem"

Śmierć, podatki i dzieci pojawiają się zawsze w nieodpowiednim momencie

Poświęć czas dla siebie i dla grona osób które mają pomóc Tobie i Twoim bliskim w takim "nieodpowiednim momencie", dołącz naszą Kancelarię i swojego agenta ubezpieczeniowego… do życia.

Obecnie dostępne w Polsce ubezpieczenia na życie można podzielić na trzy grupy. Wyróżniamy tu: indywidualne ubezpieczenia na życie, grupowe ubezpieczenia na życie i tzw. grupy otwarte. Każda z nich gwarantuje bezpieczeństwo finansowe dla Ciebie i Twojej rodziny kiedy wydarzy się przypadek objęty ochroną. Każda z nich oprócz ubezpieczenia na wypadek śmierci może zawierać opcje dodatkowe dla Ciebie takie jak świadczenia związane z kalectwem i niezdolnością do pracy, Świadczeniami z tytułu ciężkiej choroby, następstw nieszczęśliwych wypadków, operacji i świadczeń za pobyt w szpitalu. To jak wygląda Twoje ubezpieczenie na życie, zależy od Ciebie, ponieważ sam decydujesz jaka ochrona jest najlepsza w Twoim przypadku. Wszystkie trzy formy różnią się od siebie a kolejne działy pomogą Ci zrozumieć różnice.

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Indywidualne ubezpieczenia na życie

To forma umowy ubezpieczenia, w której sam wybierasz zakres ryzyk przed którymi chciałbyś się zabezpieczyć. Od Ciebie zależy czy wolisz ubezpieczenie terminowe czy bezterminowe, albo czy składka ubezpieczeniowa ma pokryć tylko koszt ochrony, albo jej część ma b yć inwestowana i stanowić kapitał na przyszłość. Od Ciebie zależy wysokość sumy ubezpieczenia na każde ryzyko, ale jeśli nie wiesz jak wysoka powinna być, pomożemy Ci ją obliczyć. Ubezpieczenie indywidualne to najlepsze rozwiązanie aby dopasować ochronę do potrzeb Twoich i Twojej rodziny. Takim rozwiązaniem, zabezpieczysz przede wszystkim swoją rodzinę na wypadek śmierci, siebie na wypadek ciężkiej choroby, nieszczęśliwego wypadku, kalectwa, skutków operacji i pobytu w szpitalu.

Ubezpieczenia grupowe

Zwykle tą formą ubezpieczenia obejmowani są pracownicy określonego zakładu pracy. Zakres ryzyk dopasowany jest do potrzeb ogółu pracowników. Często w zakresie ochrony ubezpieczeniowej oprócz świadczenia z tytułu zgonu znajdują się dodatkowe opcje takie jak: śmierć w wypadku komunikacyjnym, świadczenia za przebyte operacje, pobyty w szpitalu i poważne zachorowania. W takich ubezpieczeniach znaleźć można również świadczenia rodzinne na które składają się: urodzenie dziecka, opcje wypłaty odszkodowania za zgon lub zachorowanie bliskiej osoby.

Grupy otwarte

To coś pomiędzy ubezpieczeniem indywidualnym i grupowym. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują pakiety ubezpieczeniowe, a w nich określoną liczbę świadczeń za ustaloną stawkę. Możliwość wyboru odpowiedniego dla siebie pakietu jest szeroka, a ceny za pakiety zaczynają się od blisko 30zł wzwyż. Przyjąć należy, że im wyższa jest składka za ubezpieczenie w grupie otwartej tym wyższe są sumy i ewentualne świadczenia. Podobnie jak w grupowych ubezpieczeniach, w zakładzie pracy w pakietach znajdują się ubezpieczenia na wypadek śmierci, kalectwa, poważnych zachorowań, operacji, następstw nieszczęśliwych wypadków. W takich pakietach znajdują się też opcje rodzinne: urodzenie się dziecka, zachorowanie małżonka itp.

Opcje ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenie na wypadek śmierci

Śmierć bliskiej osoby to tragedia dla jego bliskich. Nie ważne jest w jakim wieku był zmarły, rodzina zawsze będzie odczuwać jego stratę. Najtrudniej pogodzić się ze śmiercią osoby stosunkowo młodej. Młodej o tyle, że kiedy umiera inni mówią "a mógł jeszcze żyć", albo "dzieci jeszcze takie małe". Najtrudniej jest także rodzinie, której odejdzie młody ojciec lub matka. Samotny rodzic musi wtedy radzić sobie dosłownie ze wszystkim. Ubezpieczenia na życie zostały stworzone po to aby pomagać tym, którzy zostali. Pieniądze wypłacone przez firmę ubezpieczeniową, na pewno bardzo pomogą w najbliższym okresie po utracie bliskiego. Ubezpieczając się na życie realnie pomagasz swoim bliskim. Zdarza się również, że zmarły zostawia zobowiązania finansowe, wtedy ubezpieczenie powinno je pokryć tak aby nie obarczać długami spadkobierców.

Poważne zachorowania

Co roku w Polsce trzy razy więcej osób słyszy od swojego lekarza diagnozę raka, niż ginie w wypadkach samochodowych na drogach. Kiedy zachorujesz liczy się czas, publiczna służba zdrowia obsługuje wielu chorych i czas realizacji świadczeń zdrowotnych bywa bardzo długi. Sam możesz zabezpieczyć się, aby uzyskać pieniądze na leczenie. Im szybciej je zaczniesz, tym jego skutek może być efektywniejszy. Dlatego opcja poważnych zachorowań powinna być obowiązkową pozycją w każdym dobrym ubezpieczeniu na życie. Różne choroby potrafią poważnie utrudnić lub zniszczyć życie człowieka. Kiedy zachorujesz, będziesz potrzebował pieniędzy na leczenie i po to aby normalnie żyć. Często bywa, że po przebyciu poważnej choroby człowiek potrzebuje czasu na rekonwalescencję. Oznacza to wykluczenie z pracy na pewien okres czasu, wtedy będziesz potrzebować tych pieniędzy jak nigdy dotąd. Wybierając ubezpieczenie poważnych zachorowań zapewniasz sobie bezpieczeństwo finansowe gdy spotka Cię najgorsze. W katalogach poważnych zachorowań znajduje się od kilku do kilkudziesięciu chorób spotykających ludzi każdego dnia, dlatego przed zawarciem umowy warto jest się upewnić co firma rozumie przez poważne zachorowania. Zwykle, to ubezpieczenie obejmuje zachorowanie na raka, wystąpienie zawału serca, wylewu, chorób nerek czy wątroby, a także utratę wzroku lub słuchu. Liczbę i rodzaj choroby zawsze określają ogólne warunki ubezpieczenia. Przeważnie wypłata pieniędzy następuje po zdiagnozowaniu choroby i praktycznie natychmiast otrzymujesz środki aby podjąć leczenie. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej dla Ciebie i Twoich bliskich.

Operacje i pobyt w szpitalu

Opcje wypłaty świadczenia za operacje i pobyty w szpitalu dostępne są we wszystkich rodzajach ubezpieczeń na życie tj. w ubezpieczeniach indywidualnych, grupowych i grupach otwartych. W opcjach operacji zwykle wyszczególnione są postępowania medyczne, z tytułu których zostanie wypłacone świadczenie. Wysokość odszkodowania ustalona jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Odszkodowanie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest za określoną liczbę dni, przebytych w tego rodzaju placówce. Zawierając ubezpieczenie, sam możesz wybrać wysokość kwoty pieniędzy jaka potrzebna będzie, aby zrekompensować sobie czas rekonwalescencji.

Skutki wypadków

Ubezpieczenia na życie zapewniają również świadczenia związane z nieszczęśliwymi wypadkami, dowiedz się więcej dzięki jednemu kliknięciu.