Ubezpieczenia domów i mieszkań

Domy
i mieszkania

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Ubezpieczenie domu lub mieszkania to zabezpieczenie finansowe majątku przed niszczącym w skutkach działaniem: ognia, prądu, zjawisk atmosferycznych, oraz skutkami działania osób trzecich takich jak złodzieje czy wandale. To tylko wybrane przykłady, a jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj ten tekst do końca. Ubezpieczając swój dom oraz jego wyposażenie możesz liczyć na wypłatę odszkodowania, kiedy Twoje mienie zostanie uszkodzone lub zniszczone, w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem, pieniądze wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe posłużą Ci do kupienia nowej rzeczy lub naprawy uszkodzonego budynku. Jeżeli Twój dom nie zostanie ubezpieczony, to w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia będziesz musiał radzić sobie sam, własnymi środkami finansowymi. Latem w wiadomościach bardzo często słyszy się o huraganach zrywających dachy lub powodziach zalewających budynki. Takie żywioły powodują spore szkody, sięgające rozmiarami kilkunastu tysięcy złotych. Wydanie na raz takiej sumy na nowy dach to dotkliwy wydatek, a bez dachu nad głową nie można normalnie żyć. Obecnie na rynku znajduje się wiele świetnych produktów ubezpieczeniowych, pozwalających zabezpieczyć się przed groźnymi żywiołami, ale nie tylko. Stłuczone szyby, rozbita przez spadający garnek kuchenka indukcyjna, parkiet zalany przez wyciek wody z rozszczelnionego grzejnika to szkody pomniejsze. Takie zdarzenia najbardziej są respektowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe i każdego dnia na konta klientów wpływają pieniądze z odszkodowań. Jak zatem ubezpieczyć swój dom? Pomoże Ci w tym agent ubezpieczeniowy, jeżeli opowiesz mu czego się obawiasz, zapewne zaproponuje Ci ubezpieczenie, które sprosta Twoim wymaganiom. Obecnie w Polsce w ubezpieczeniach mieszkaniowych występują dwa rodzaje: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz all risks.

Zdarzenia losowe

W tego rodzaju ubezpieczeniach mienie ubezpieczone jest od konkretnie zdefiniowanych, wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Znajdują się tam przeważnie: ogień lub pożar, huragan, deszcze nawalne, działanie dymu i sadzy, upadek drzew i masztów, grad, zalanie, uderzenie pioruna itp.

Można wymienić więcej, ale warunki ogólne różnych towarzystw różnią się od siebie zakresami ryzyk oraz brzmieniem definicji. Dlatego zawsze oferując ubezpieczenie przedstawiamy klientom zakres ochrony zawarty w ogólnych warunkach. Czasem zdarza się tak, że ryzyko powodzi u jednych znajduje się w zakresie podstawowej ochrony, a u innych włączane jest jako ryzyko dodatkowe. Podobnie jest z przepięciami. Rozróżniać należy również niektóre pojęcia, takie jak zalanie i powódź gdyż są to dwa różne zjawiska. W definicjach ryzyk określone są również ściśle parametry wiatru uznawanego za huragan i  może to być np. 17,5 m/s. To samo dotyczy opadów, wtedy towarzystwo w definicji określa parametr dla deszczu za który zapłaci jeżeli taki wyrządzi szkodę. Wybierając ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych należy być świadomym że nie chroni od wszystkiego ale i tak chroni od wielu zdarzeń. W przypadku ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych, podstawą do wypłaty odszkodowania jest warunek zaistnienia wypadku, o którym mowa w ogólnych warunkach. Wybierając takie ubezpieczenie możesz spać spokojnie, ponieważ kiedy zdarzy się pożar, pęknie rura i woda zaleje Twoje mieszkanie, firma ubezpieczeniowa zapłaci. Zapłaci również za uderzenie pioruna niszczącego instalacje elektryczne i urządzenia domowe. Takie ubezpieczenia można rozszerzać i w ten sposób zapewnić sobie lepszą ochronę. W ubezpieczeniach od ognia i innych zdarzeń losowych można także ubezpieczyć się od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji.

Zaletą tego ubezpieczenia jest na pewno ich cena. Nasi klienci zawsze są pozytywnie zaskoczeni ponieważ zwykle myślą, że takie ubezpieczenia są bardzo drogie.

All risks czyli pełna ochrona

All risks to formuła ubezpieczenia opierająca się na zasadzie - towarzystwo odpowiada za wszystko co nie zostało wyłączone z zakresu ubezpieczenia. W ubezpieczeniu all riskowym zostanie wypłacone każde odszkodowanie za poniesioną stratę, jeżeli ubezpieczyciel w ogólnych warunkach ubezpieczenia nie zastrzegł sobie prawa do odmowy wypłaty. Zasadniczą różnicą od ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w tego rodzaju ubezpieczeniach nie określona jest siła wiatru ani parametr deszczu. Takie ubezpieczenia pokrywają często odszkodowania za działanie zwierząt zarówno domowych i dzikich, więc jeśli pies pogryzie nową kanapę, a dzięcioł wydziobie dziury w elewacji to też dostaniesz odszkodowanie. Podobnie ze szkodami wyrządzonymi sobie np. przypadkowe uderzenie samochodem w dom lub bramę garażową. Dewastacja i inne zniszczenia mienia przez osoby trzecie znajduje się w zakresie ubezpieczenia. Decydując się na ubezpieczenie all riskowe przeczytaj dokładnie listę wyłączeń, ponieważ to ona stanowi o tym czego w zakresie ubezpieczenia nie ma. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego ogólne warunki i wyłączenia różnią się, każdy ubezpieczyciel w inny sposób określa stopień swojej odpowiedzialności za szkody.

Niewątpliwa korzyść z posiadania ubezpieczenia all riskowego to bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, pewność bezpieczeństwa i możliwość częstszego korzystania z polisy aniżeli w przypadku polisy od ognia i zdarzeń losowych. Ubezpieczenie to chroni od ogromnej ilości zdarzeń nawet tych nietypowych.

Co wchodzi w skład ubezpieczenia domu lub mieszkania?

Budynek lub lokal mieszkalny ze stałymi elementami

Przez stałe elementy należy rozumieć wszelkie okna, drzwi, instalacje trwale związane z budynkiem, okładziny ścienne i podłogowe, armatura łazienkowa (umywalki, sedesy, wanny, prysznice itp.), meble w zabudowie i wszystkie podobne elementy, których nie można zdemontować bez użycia narzędzi. Garaż znajdujący się w bryle budynku w ubezpieczeniach traktowany jest jako element domu.

Garaż wolnostojący

To budynek trwale związany z gruntem przeznaczony do celów użytkowych. Nie musi znajdować się na tej samej działce co dom, ale zawsze ubezpieczony wraz z domem lub mieszkaniem.

Mała architektura i budowle

To wszelkiego rodzaju: altany, ogrodzenia, place zabaw, fontanny, chodniki, kojce dla zwierząt, pergole itp. nie będące budynkami znajdujące się na posesji.

Ruchomości domowe

To wszelki sprzęt gospodarstwa domowego AGD, RTV, meble, rzeczy osobistego użytku, telefony smartfony, tablety, komputery, laptopy sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny itp.

Assistance domowe

Często spotykanymi w ubezpieczeniach mieszkaniowych są pakiety dodatkowe assistance. Takie świadczenia dodatkowe zachowane są na awaryjne sytuacje. Dzięki takiej opcji możesz skorzystać z pomocy specjalistów np: hydraulika, elektryka, ślusarza, szklarza, informatyka, lekarza. Assistance różnią się w zależności od produktu ubezpieczeniowego i są przydatnym dodatkiem do polisy.

Ubezpieczenia zwierząt domowych

To rzadko spotykana opcja lecz już istnieje. Dzięki temu możesz uzyskać pieniądze na leczenie swojego psa lub kota gdy zachoruje lub dozna wypadku. Przydatne, ponieważ w takim przypadku trzeba wydać krocie u weterynarza. Opcja nie występuje samodzielnie, jest to dodatek do ubezpieczenia domu lub mieszkania.

Ubezpieczenie od następst nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Aby chronić siebie i bliskich. Przy ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków świadczenia wypłacane są za powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Przy zawieraniu ubezpieczenia domu można również zabezpieczyć się od takich wypadków. Takie ubezpieczenie może stanowić zamiennik dla ubezpieczenia szkolnego dzieci.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

To często spotykana opcja w ubezpieczeniach mieszkaniowych. Jeżeli wykupisz takie ubezpieczenie towarzystwo weźmie na siebie pokrycie szkód wyrządzonych innym przez Ciebie i osób wspólnie z Tobą zamieszkujących. W Polsce istnieje prawo stanowiące o zadośćuczynieniu, lub zobowiązujące do naprawy szkody wyrządzonej innej osobie. Z tytułu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym poszkodowanym wypłacane są odszkodowania za zniszczone rzeczy i za utratę zdrowia. Odpowiedzialność w życiu prywatnym może pokryć szkody takie jak:

  • zalanie mieszkania sąsiada wodą z zepsutej pralki lub pękniętego wężyka
  • zarysowanie samochodu rowerem lub wózkiem z zakupami
  • szkody wyrządzone przez dzieci np. szyba sąsiada wybita piłką
  • przypadkowe strącenie towaru z wystawy
  • przypadkowe uszkodzenie ciała innej osoby
  • nienależyte zabezpieczenie chodnika przed posesją w zimie gdy ktoś się pośliźnie
  • ugryzienia dokonane przez twojego psa

To oczywiście tylko przykłady, lecz można wyobrazić sobie różne inne. Ideą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest przejęcie przez ubezpieczyciela Twojej odpowiedzialności prawnej za szkody wyrządzone osobom trzecim. To ubezpieczenie zadziała wtedy kiedy będziesz musiał zapłacić za nieumyślnie wyrządzone przewinienia.

Ubezpieczenie w wynajmowanym domu lub mieszkaniu.

Kiedy wynajmujesz dom lub mieszkanie nie musisz ubezpieczać budynku lub lokalu mieszkalnego, ubezpiezpieczenia nieruchomości leży po stronie właściciela. Co zatem możesz ubezpieczyć, gdy jesteś najemcą? Zapewne posiadasz swoje meble i sprzęt, może nawet pralka czy lodówka należy do Ciebie, wtedy możesz ubezpieczyć ruchomości domowe i rzeczy osobiste. Przydatne jest również odpowiednie OC w życiu prywatnym rozszerzone o odpowiedzialność cywilną lokatorską.